Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PrintE-mail
ข้าวสมุนไพรอัญชัน/Jasmine rice coated with Butterfly pea 400 g.ข้าวบดสมุนไพรอัญชัน/Grist coated with Butterfly Pea 420 gram.

Wheatgrass Powder100 %
View Full-Size Image


Wheatgrass Powder100 %

Price per Unit (piece): ฿1,850.00

Ask a question about this product

ต้นข้าวสาลีชนิดผง/100% Wheatgrass Powder


บรรจุ : 66 ชอง/ กล่อง

-   เป็นบริษัทแห่งแรกที่สามารถผลิตต้นข้าวสาลีที่มีส่วนผสมทั้งใบและราก รากมีสารอาหารหลากหลาย
ที่สำคัญต่อร่างกายและยังสามารถลดความเย็นของใบจากต้นข้าวสาลี
-    มีสารอาหารครบถ้วนเช่น กรดอะมิโน 17 ชนิด วิตามิน 13 ชนิด แร่ธาตุ 10 ชนิด
เอนไซม์มากกว่า 100 ชนิด รวมถึงกรดแอบไซซิคที่ต่อต้านมะเร็งได้
-    มีคลอโรฟิลล์สูง ซึ่งดีสำหรับการล้างสารพิษ และสร้างพลังงาน
-    ช่วยในการรักษาแผล และช่วยในการต่อต้านการอักเสบ
-    ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคแข็งแรงขึ้น

ประโยชน์ของต้นข้าวสาลีต่อรางกาย

1 ช่วยให้ ระดับน้ำตาลในเลือด และ ความดันโลหิต คงที่
2 ล้างสารพิษในร่างกาย
3 ช่วยในการควบคุมการไหลเวียนของโลหิต
4 ช่วยในการรักษาโรคโลหิตจาง
5 ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคแข็งแรงขึ้น
6 ช่วยรักษาอาการท้องผูก
7 ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
8 ช่วยในการรักษาแผล
9 ขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย

ส่วนประกอบหลัก  :  ต้นข้าวสาลีพร้อมราก 100%

วิธีการใช้  : ผสม 1 ซองในน้ำเย็น  200 มล.  รับประทาน  2-3  ซองต่อวัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wheatgrass Powder 100%

Packing: 66 packs / box

The benefits of Wheatgrass for your health

1. It helps in maintaining a stable level of blood sugar and blood pressure
2. Detoxification for your body
3. It helps in regulating the blood circulation
4. It helps to cure anemia
5. Strengthening the immune system
6. It helps to cure constipation
7. It prevents the cancerous cell growth
8. It helps in healing the wound
9. It helps in eliminating excess body fat

Direction: Brewing one pack in 200 mL cold water.   2-3 packs per day

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

小麥草粉末100%


包裝規格:10包/箱

小麥草為你的健康帶來的好處

1.它有助於維持血糖和血壓穩定水平
2.排毒你的身體
3.它有助於調節血液循環
4.它有助於治療貧血
5.加強免疫系統
6.它有助於治便秘
7.防止癌細胞生長
8.它可以幫助癒合傷口
9.它可以幫助消除體內多餘的脂肪

方向:200毫升冷開水沖泡一包每天2-3Last Updated: Wednesday, 13 December 2017 13:06