การจัดงานสาขารังสิต2

การจัดซิม

เครื่องดื่มเย็นน้ำต้นข้าวสาลี 100% และ น้ำต้นข้าวสาลีผสมน้ำผึ้ง

ต้นข้าวสาลี 100%

ต้นข้าวสาลีผสมน้ำผึ้ง

เครื่องดื่มร้อน ข้าวกล้องเพาะงอกพร้อมชงดื่มผสมงาดำ & ข้าวกล้องเพาะงอกพร้อมชงดื่มผสมกาแฟ

ข้าวกล้องเพาะงอกผสมงาดำ

ข้าวกล้องเพาะงอกผสมกาแฟ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

การจัดงานสาขารังสิต2