สำนักงาน Position
ที่อยู่:
บริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
เลขที่ 554/9 ซอยไสวสุวรรณ
ถนนกรุงเทพ - นนท์ แขวงบางซื่อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545071066
Page Facebook Link: https://www.facebook.com/bherbsclub
Email : member@b-herbs.com
 
เขตบางซื่อ
 
กรุงเทพฯ
 
ประเทศไทย
 
10800

โทรศัพท์:
02-556-1108-9, 08-6522-3877
แฟกซ์:
02-556-1107

ข้อมูล:
Miscellanous info